Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija

NOVOSTI
24.5.2019. 9:20:12

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekta Komercijalizacija inovacija.

Natjecatelji za sredstva mogu biti:

 • fizičke osobe (inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu), 
 • subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13, NN 121/16) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine, a odnosi se na trgovačka društva izvan javnog sektora te obrte  u privatnom vlasništvu čije je sjedište na području Primorsko-goranske županije.
Natjecatelji koji su u posljednjih 5 (pet) godina bili financirani iz Projekta, ne mogu biti Korisnici financiranja i njihova prijava se neće razmatrati.

Predmet financiranja

Sredstva se dodjeljuju za financiranje slijedećih prihvatljivih troškova razvoja i komercijalizacije inovacija:
 • izrada ili nabava potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije ako se ista ne može ugovoriti kao vanjska usluga
 • izrada, ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupka pružanja usluge
 • pripreme za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala
 • certificiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište
 • pretraživanja stanja tehnike, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva
Sredstva se neće dodjeljivati za slijedeće neprihvatljive troškove: 
 • nastalima prije objave natječaja 
 • povezanim sa zemljom, građevinskim objektima, infrastrukturom (priključci i sl.) 
 • kupnja ili nabava motornog vozila 
 • sve vrste poreza i carina uključujući PDV 
 • troškovi koji se već financiraju putem programa EU ili drugih nacionalnih i internacionalnih programa 
 • ostali troškovi koje povjerenstvo i Upravitelj zaklade procijene nepotrebnim, nedozvoljenim ili neprikladnim bilo visinom bilo sadržajem o čemu će se pismeno izvijestiti Natjecatelj čija prijava je ocijenjena pozitivno

Iznosi sredstava i uvjeti financiranja:

Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje iz zaklade iznosi najviše 300.000,00 kn i to uz sljedeće uvjete:
 • pojedinom natjecatelju mogu se dodijeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 kn, a u maksimalnom iznosu raspoloživih sredstava koji ne može biti veći od 200.000,00 kn
 • rok financiranja/ korištenja sredstava je do 6 mjeseci
 • sredstva se isplaćuju u pravilu prema ispostavljenim računima dobavljača, a iznimno prema ponudama i predračunima
 • od ukupno dodijeljenih sredstava raspored je:
  • 20% bespovratno 
  • 80% zajam 
 • zajam se dodjeljuje bez kamata, bez jamaca, bez učešća i bez hipoteke. Rok otplate zajma je 3 godine, uz mogućnost ugovaranja počeka otplate do 1 godine i taj poček ne ulazi u rok otplate
 • međusobna prava i obveze utvrđuju se Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava prema projektu Komercijalizacija inovacija
 • do potpisa Ugovora za financiranje, ukoliko je natjecatelj fizička osoba, zahtijevat će se osnivanje obrta ili trgovačkog društva ili ustupanje prava drugom gospodarskom subjektu sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji
 • prije potpisa Ugovora za financiranje, ukoliko je natjecatelj pravna osoba, zahtijevat će se dostava BON1 - FINA OBRASCA, a u slučaju gubitka i Ugovor o kratkoročnoj pozajmici s vlasnikom
 • sredstva će se dodjeljivati prema listi najbolje ocjenjenih prijava koje u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, a povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva može odlučiti o postavljanju bodovnog praga.

Kriteriji za vrednovanje zahtjeva:

Zahtjevi za dodjelu sredstava boduju se ocjenom od 1 (najmanja ocjena) do 10 (najviša ocjena) prema osnovnim kriterijima:
 • stupanj inovativnosti u odnosu na postojeća i dostupna rješenja,
 • tržišni potencijal,
 • poduzetnička sposobnost prijavitelja te dopunskim kriterijima
 • kvaliteta i izvedivost projekta,
 • potencijal stvaranja novih radnih mjesta,
 • razina ekološke prihvatljivosti

Prijavna dokumentacija:

Zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja se isključivo na potpisanom i pečatiranom propisanom obrascu s priloženom dokumentacijom.
Uz popunjeni Prijavni obrazac Zahtjeva prilaže se sljedeća dokumentacija:
 • preslika rješenja o upisu u sudski registar (za poduzeća),
 • preslika obrtnice (za obrte),
 • potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće odnosno rješenje porezne uprave kojim se odobrava obročna otplata poreznog duga,
 • potpisana Skupna izjava,
 • životopis s popisom stručnih/poslovnih referenci,
 • izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
 • ponude  dobavljača  za troškove navedene u prijavi
 • izjava o sufinanciranju, sadržaja: Natjecatelj (ime i prezime) će osigurati vlastita sredstva (iznos) za sufinanciranje predmeta prijave (naziv projekta) u projektu Komercijalizacija inovacije (ako se odnosi na Natjecatelja).
Obrazac zahtjeva sa svim privitcima se dostavlja u papirnatom obliku i na CD-u u digitalnom zapisu. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Dostava prijavne dokumentacije:

Prijavna dokumentacija se dostavlja na adresu: ZAKLADA FIPRO (zgrada STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci), R. Matejčić 10, 51000 Rijeka; zaduženog za operativnu provedbu projekta Komercijalizacije inovacija.
Dokumentaciju natjecatelj upućuje preporučenom poštom ili predaje osobno, s napomenom „Za Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava prema projektu Komercijalizacija inovacija”. Prijavnu dokumentaciju Zahtjeva za dodjelu sredstava koji nisu izabrani za financiranje, natjecatelji mogu podignuti ili ostaviti u Zakladi FIPRO uz prethodnu pisanu obavijest o namjeri upućenu Zakladi.

Informacije:

Informacije i potrebni obrasci (obrazac Zahtjeva, obrazac Skupne izjave te obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti) mogu se dobiti putem elektronske pošte: fipro@fipro.hr na upit, na službenim stranicama zaklade FIPRO: www.fipro.hr te na službenim stranicama PGŽ: www.pgz.hr. Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici: www.fipro.hr
Razvoj projekta podliježe stručnom praćenju, a natjecatelj ima pravo na stručnu pomoć osoblja ZAKLADE FIPRO te zaposlenika STEP RI znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci.

Službeni datum objave ovog Poziva je 22. svibanj 2019. Prijave se zaprimaju do 05. srpnja 2019. godine do kraja dana (23,59 h) te se priznaje uručenje putem pošte unutar navedenog roka. Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima evaluacije do 02. rujna 2019. godine na službenim stranicama Zaklade. 
FIPRO zadržava pravo izmjene i dopune te produljenja roka ovog Javnog poziva.
 
Ovdje preuzmite potrebnu dokumentaciju:
(l:pgz.hr) 

Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se