Pošalji upit
Slanje…
O nama
Inginspekt je tvrtka koja posluje preko 20 godina, s timom iskusnih stručnjaka s dugogodišnjim radnim iskustvom na poslovima zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, akustičkih ispitivanja i projektiranje buke, ispitivanja sigurnosti dizala, analiza i ispitivanja vode za ljudsku potrošnju te ispitivanje i analizu otpadnih voda, kao i energetskog certificiranja građevina.
 
U cilju pružanja kompletnih usluga našim poslovnim partnerima, proširili smo djelatnost i 2021. godine otvorili fizikalno - kemijski i mikrobiološki laboratorij za ispitivanje i analizu vode za ljudsku potrošnju i otpadne vode.
 
Posjedujemo akreditaciju prema normi HRN EN ISO 17025 i ovlaštenja ministarstava za obavljanje: akustičkih ispitivanja, ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak, ispitivanja električnih instalacija, instalacija za zaštitu od udara munje i sustava ventilacije kao i ispitivanje i analizu vode za ljudsku potrošnju i otpadnih voda.

Također, akreditirani smo prema normi HRN EN ISO 17020 kao inspekcijsko tijelo za inspekciju sigurnosti dizala.
 
Naša misija je kontinuirano unapređenje kvalitete naših usluga, stručnost i održavanje konkurentne cijena usluga.

Naša vizija je biti pouzdan i uvažavan partner, poznat po: visokoj kvaliteti usluge, stručnosti, poštenim odnosima, zaštiti interesa naših poslovnih partnera, te zadovoljstvu i dobrobiti naših radnika.
 
Dajte nam priliku za suradnju i dobit ćete odgovore na sva pitanja, kao i izradu rješenja problema!
 
 

Akustička ispitivanja

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanje buke okoliša i zvučne izolacije (zračne zvučne izolacije između prostorija i udarne zvučne izolacije međukatnih konstrukcija)

Mjerenje buke okoliša 

Kao ovlaštena pravna osoba Ministarstva zdravstva, provodimo mjerenje i ocjenu razine buke okoliša, zračne i udarne zvučne izolacije pregrada za:

 • Ishođenje minimalnih tehničkih uvjeta
 • Dokazivanja ispunjenja mjera zaštite od buke po završetku izgradnje objekta tj. za potrebe tehničkih pregleda
 • Mjerenje osnovnih razina buke prije izrade potrebnih projekata
 • Nadziranog i nenadziranog praćenja stanja razina buke u okolišu

Projekti zaštite od buke


Tvrtka smo ovlaštena od Ministarstva zdravstva za projektiranje odnosno predviđanje razine buke te izrađujemo projekte zaštite od buke za:

 • Izradu projekata zaštite od buke u graditeljstvu
 • Izradu projekata zaštite od buke u industriji
 • Izradu projekata zaštite od buke u niskogradnji (ceste, željeznica…)
 • Proračun nužnih mjera zaštita od buke prometa (proračun i optimizacija zidova za zaštitu od buke)
 
laboratorij za analizu rijeka

Laboratorij za fizikalno-kemijsku i mikrobiološku analizu


 • Uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju
 • Uzorkovanje i analiza otpadnih voda
 •  


Energetsko certificiranje

 • energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 • energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog upravljanja i reguliranja
 • energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
 • redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • energetski pregled ostalih građevina - u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava, elektrotehnički dio tehničkog sustava i sustave automatskog reguliranja i upravljanja
 • energetski pregledi javne rasvjete
analiza vode rijeka  
Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte ili nam pošaljite upit! 
Djelatnosti
INGINSPEKT - OPATIJA
 • Zaštita od požara
 • Zaštita na radu
 • Zaštita okoliša
 • Atesti
 • Akustička mjerenja
 • Mjerenje buke
 • Zvučna izolacija
 • Energetsko certificiranje zgrada
 • Inspekcijski pregled dizala
 • Projektiranje, izrada elaborata i procjena zaštite od požara
 • Izrada procjena ugroženosti od udara munje i izvedbenih projekata
Proizvodi i usluge

 Zaštita na radu

 • tehnička ispitivanja električnih, gromobranskih i drugih instalacija
 • ispitivanje strojeva i uređaja za rad
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje radnog okoliša (mikroklimatskih uvjeta rada, buke i osvijetljenosti)
 • ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje ventilacije objekata u kojima je dozvoljeno pušenje
 • ispitivanja i izrada dokumentacije za minimalne tehničke uvjete
 • izrada procjene rizika
 • vođenje poslova zaštite na radu našim klijentima
 • izrada pravilnika zaštite na radu
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
 • projektiranje mjera zaštite na radu za objekte
 • izrada planova evakuacije, osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja

Zaštita od požara

 • tehnička ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (sprinkler i ansul stabilni sustav, Novec, drencher sustav, sustav vatrodojave, unutarnja i vanjska hidrantska mreža, stabilni sustav za gašenje požara plinom i ostali stabilni sustavi)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • tehnička ispitivanja ispravnosti sustava za sprečavanje širenja dima i topline u slučaju požara (požarne zaklopke, otvori- kupole za odvod dima i topline, vatrootporna vrata)
 • tehnička ispitivanja ispravnosti panik i sigurnosne rasvjete i uređaja za brzo isključenje struje u slučaju hitnosti - kao Akreditirani ispitni laboratorij po HRN EN ISO 17025
 • tehnička ispitivanja statičkog elektriciteta
 • ispitivanja plinskih trošila i plinskih stanica
 • ispitivanja elektromagnetnih ventila
 • ispitivanje Q-H linija vodovodne i hidrantske mreže i izrada Q-H dijagrama
 • izrada Procjena i planova ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
 • izrada Elaborata zaštite od požara
 • izrada tekstualnih i grafičkih Planova evakuacije i spašavanja
 • izrada Pravilnika zaštite od požara
 • obrazovanje osoba za provedbu mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • vođenje poslova zaštite od požara za klijente
Ovlaštenja za zaštitu od požara: 
 
 
 

Ovlaštenje za izradu elaborata za ZOP

Zaštita okoliša

 • akreditirani ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO 17025:2007 za ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (mjerenje emisije dimnih plinova u kotlovnicama instalirane snage od 0,1 DO 1 MW za tekuća i plinska goriva i od 0,1 MW do 1 MW za kruta goriva i goriva od biomase)
 • određivanje Gauss-Krugerovih koordinata ispusta za potrebu ispunjavanja obrazaca registra onečišćavanja okoliša
 • izrada obrazaca (PI-Z-3) i prijava u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
 • izrada elaborata gospodarenja otpadom
 • izrada pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa za pročišćavanje otpadnih voda
 
 
 
 Inspekcijski pregled dizala
 
Akreditirano inspekcijsko tijelo vrste A, za ispitivanje sigurnosti dizala po HRN EN ISO / IEC 17020 - pregled dizala u uporabi i vanredni pregledi

 • educiranje radnika za spašavanje osoba iz dizala

Projektiranje

 • izrada projekata električnih instalacija
 • izrada procjene rizika od udara munje s kategorizacijom građevine
 • izrada projekata za sustave dojave požara
 • izrada projekata - projektiranje i predviđanje razine buke
 • izrada projekata za izvođenje kao i rekonstrukciju vanjske i unutarnje hidrantske mreže
 • izrada projekata sustava za zaštitu od udara munje
 

Recenzije

OCIJENITE NAS
Pošaljite nam vaš upit

  Želim primati novosti s eKvarner.info

Kategorije

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više