Poduzetnicima 50 posto niži PDV za kupnju osobnog automobila

ČLANCI
9.12.2016. 8:40:23

Poduzetnicima 50 posto niži PDV za kupnju osobnog automobila
Troškovno rasterećenje poduzetnika jedan je od željenih ciljeva porezne reforme čija provedba počinje 1. siječnja 2017. Uz snižavanje stopa poreza na dobit s dosadašnjih 20 na 18 posto za velike odnosno 12 posto za male poduzetnike (poduzetnike čiji godišnji prihod ne prelazi tri milijuna kuna) svim se poduzetnicima liberalnije nego do sada uređuje pravo na priznavanje rashoda povezanih s izdacima za osobni prijevoz poduzetnika, među kojima su porezno najzanimljiviji troškovi osobnih automobila.
 
Od 1. siječnja 2018. obveznici poreza na dobit imat će pravo odbiti 50 posto zaračunatoga PDV-a kao svoj pretporez s ulaznih računa za nabavu osobnih automobila te s ulaznih računa za najam, gorivo, održavanje i popravke osobnih automobila. Korištenje pravom na odbitak 50 posto pretporeza smanjit će rashode poduzetnika jer odbijeni iznos pretporeza pojeftinjuje nabavu.
 
Sada je pravo na odbitak pretporeza ograničeno samo na osobna vozila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti, kao što je kupnja osobnih automobila za daljnju prodaju, te za obavljanje djelatnosti autoškola, usluga rent-a-car, prijevoza taksijem, prijevoza umrlih osoba i dr., pri čemu se za navedene namjene ostvaruje pravo na odbitak ukupnog pretporeza.

Već od 2017. racionalno se uređuju porezno dopustivi rashodi poduzetnika koji zaposleniku ili drugoj osobi omogućavaju upotrebu službenog vozila i u privatne svrhe. Njima se u porezno dopustive rashode priznaje 100 posto svih učinjenih izdataka.
 
Priznavanje rashoda
S uvođenjem prava na odbitak 50 posto pretporeza od 1. siječnja 2018. poduzetnicima će se smanjiti porezno dopustivi rashodi na osnovi troškova osobnih automobila sa sadašnjih 70 na 50 posto učinjenih izdataka. Uvođenje nove pogodnosti u sustavu PDV-a prati zaoštravanje poreznih pravila u sustavu poreza na dobit. Poduzetniku će se počevši od 2018. u rashode priznavati 50 posto troškova amortizacije, goriva, održavanja, najma osobnih vozila, registracije te 100 posto troškova koji se odnose na troškove osiguranja i poreza na cestovna motorna vozila.
 
Rashodi amortizacije priznavat će se samo do iznosa obračunanoga na nabavnu vrijednost osobnog vozila do 400 tisuća kuna, a amortizacija obračunana na dio nabavne vrijednosti koji prelazi 400 tisuća kuna i dalje neće biti porezno priznati rashod. Sve do početka primjene novih pravila koja se odnose na odbitak pretporeza neće se mijenjati pravila porezno dopustivih rashoda pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Do kraja 2017. poduzetnici nemaju pravo na odbitak pretporeza s ulaznih računa za osobni prijevoz, ali im se zato rashodi priznaju u visini od 70 posto od učinjenih izdataka.

Prava i za drugi dohodak
Već od 2017. se racionalnije uređuju porezno dopustivi rashodi poduzetnika koji zaposleniku ili drugoj osobi omogućavaju upotrebu službenog vozila i u privatne svrhe. Njima se u porezno dopustive rashode priznaje 100 posto svih učinjenih izdataka ako na osnovi upotrebe službenog automobila u privatne svrhe obračunavaju plaću ili drugi dohodak u naravi fizičke osobe kojoj je omogućeno takvo pravo. Do sada je priznavanje rashoda u stopostotnom iznosu bilo omogućeno samo u slučaju kad se prema toj osnovi obračunavala plaća u naravi. Novost je proširenje odredbe o priznavanju 100 posto učinjenih rashoda i na osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz koja u privatne svrhe rabe fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod poduzetnika koji im omogućava takvu pogodnost ako se prema toj se osnovi obračunava drugi dohodak u naravi.
 
Ta će porezna pogodnost omogućiti trgovačkim društvima koja  prokuristima, članovima skupština, nadzornih odbora i drugih odgovarajućih tijela te članovima uprave koji nisu zaposlenici toga društva omogućavaju upotrebu službenih vozila u privatne svrhe da za sve izdatke povezane s upotrebom tih osobnih automobila u stopostotnom iznosu umanje osnovicu poreza na dobit.

Novi rokovi
Obračun obveznih doprinosa i poreza na dohodak na osnovi primitaka u naravi od 1. siječnja 2017. znatno se pojednostavnjuje. Prema dosadašnjim propisima, za plaću odnosno drugi dohodak u naravi obvezni doprinosi i porez na dohodak dospijevaju do posljednjega dana u mjesecu za isporuke obavljene tijekom toga mjeseca, a već od siječnja 2017. dospijeće se pomiče na 15. dan tekućeg mjeseca za isporuke obavljene u prethodnome mjesecu. Primjerice, na primitak u naravi ostvaren na osnovi službenog automobila koji je tijekom siječnja rabljen u privatne svrhe, obvezne doprinose i porez na dohodak treba obračunati i platiti do 15. veljače.
 
Izmijenjena pravila o dospijeću poreza i doprinosa omogućit će da se plaća u novcu, koja se u pravilu isplaćuje nakon proteka mjeseca na koji se odnosi i plaća u naravi za taj mjesec, obračunavaju istoga dana, što pojednostavljuje obračun i iskazivanje podataka u propisanim evidencijama. Sva se ta porezna pravila istovjetno primjenjuju za obrtnike i druge fizičke osobe obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. U tom su dijelu izmjene Zakona o porezu na dobit potpuno usklađene s novim Zakonom o porezu na dohodak.
 
(lider.media)

Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

eKvarner.info koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se