Tel:   Poslovnica Rijeka 051 374 393,374 394, 374 395

Tel:   Poslovnica Kastav 051 691 588

Mob:   Auto servis: 051 452 738, 091 377 22 02

Mob:   Poslovnica Pula 052 535 199