Voditelj ekonomskih poslova (m/ž)

POSAO
17.5.2017. 9:35:02

Voditelj ekonomskih poslova (m/ž)
(I:burzarada.hzz)

VODITELJ/VODITELJICA EKONOMSKIH POSLOVA

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi do: 31.5.2017.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike 
word
excel
internet
Radno iskustvo: 2 godine

Opis poslova:
Voditelj ekonomskih poslova vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s poslovima planiranja, analize i praćenja financijskog poslovanja, poslova plaćanja i financijskih transakcija, te u vezi s računovodstvenim i knjigovodstvenim poslovima, uz redoviti nadzor i upute direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2021.
Probni rad: 3 mjeseca
 
Uvjeti:
VŠS/VSS / VI/VII - 1 stupanj stručne spreme (odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili stručni studij), iz polja ekonomije
najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
poznavanje regulatornog okvira vezano uz svoj djelokrug,
poznavanje rada na računalu,
stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
komunikacijske vještine,
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Traženi profil
Prednost će imati kandidati koji:
 • imaju iskustva u planiranju, analizi i praćenju financijskog poslovanja,
 • imaju iskustva u organizaciji rada i vođenju timova,
 • imaju iskustva u samostalnom radu, donošenju odluka i rješavanju problema,
 • imaju odlično razvijene analitičke vještine,
 • pokazuju sklonost timskom radu, fleksibilnost i preciznost,
 • su spremni preuzeti odgovornost, te su usmjereni na rezultate i imaju razvijenu poslovnu etiku.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 • dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz);.
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 2 godine,  koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u dokazu o ukupnom radnom stažu
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 • životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 • motivacijsko pismo (do 6000 znakova).
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.
 
Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdan od ovlaštenog sudskog tumača.
 
Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom „natječaj za voditelja ekonomskih poslova – ne otvarati", isključivo poštanskom pošiljkom na adresu:
Rijeka 2020 d.o.o
Uljarska 1
HR-51000 Rijeka

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od javne objave natječaja odnosno najkasnije do 31. svibnja 2017. godine.
Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

Poslodavac: RIJEKA 2020 d. o o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete)


Korisnik je pronašao najbolju ponuduKomentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

eKvarner.info koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se