Javni poziv - "Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika"

NOVOSTI
10.5.2017. 8:42:05

Javni poziv - Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika
PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za provedbu mjere "Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika” iz Pravilnika o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, s ciljem poticanja poduzetništva žena i mladih na području Grada Malog Lošinja.
 
KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava po ovoj poticajnoj mjeri su žene obrtnici, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, te subjekti malog gospodarstva koji imaju izdvojeni pogon, odnosno poslovnu jedinicu na području Grada. Korisnici sredstava moraju imati podmirene obveze prema Gradu kao i obveze na ime poreza i doprinosa koje prati Porezna uprava. Korisnici sredstava su i mladi obrtnici, mali i srednji poduzetnici do 35 godina čiji obrt/trgovačko društvo nije starije od 3 godine.
 
NAMJENA I IZNOS SREDSTAVA POTICAJA
Financijska sredstva za Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika mogu se dodijeliti za:
 • Poticanje obrazovanja u poduzetništvu
 • Sufinanciranje troškova izrade poslovnih planova
 • Sufinanciranje nabave opreme
Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 10.000,00 kn godišnje.
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 Podnositelji zahtjeva za dodjelu bespovratne potpore obvezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
 • ispunjeni obrazac zahtjeva,
 • izvadak iz odgovarajućeg registra s popisom registriranih djelatnosti,
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana,
 • preslika obrtnice (obrti),
 • preslika osobne iskaznice vlasnika obrta/trgovačkog društva
 • ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (subjekti malog gospodarstva),
 • računi, predračuni ili ponude (uz račune, ponude i predračune koji nisu na hrvatskom jeziku, dostavlja se obrazloženje i kratki opis opreme ili usluge na koju se odnosi račun, predračun ili ponuda).
 • bilanca i Račun dobiti i gubitka za prethodnu godinu ili preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodnu godinu. (ako postoji -novi obrti)
 • preslika JOPPD obrasca – strana A (za prethodni mjesec)
Po potrebi, Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo može zatražiti  dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.
 
UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA
Dopuštenost poticaja/potpora male vrijednosti sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik Grada Malog Lošinja.
 
Na prijedlog Povjerenstva, s korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Pravilnika i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonačelnik zaključuje ugovor o dodjeli poticaja.
 
Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ako korisnik sredstava ima nepodmirenih obveza prema Gradu Malom Lošinju.
 
OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnici bespovratnih potpora Grada iz ovog Javnog poziva dužni su podnijeti  Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
 
NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Obrazac zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji podižu u pisarnici Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Gradske uprave ili se isti mogu preuzeti na web stranici Grada Malog Lošinja www.mali-losinj.hr.

Zahtjevi se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Malog Lošinja na adresu:
GRAD MALI LOŠINJ
Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo
Riva lošinjskih kapetana 7
51550 MALI LOŠINJ
s naznakom "NE OTVARAJ-ZAHTJEV za dodjelu potpora  za mjeru "Poticanje žena u poduzetništvu i mladih poduzetnika”

Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištavanja osiguranih sredstava, a najkasnije do 1. lipnja  2017. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

(I:mali-losinj.hr)

Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

eKvarner.info koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se