Direktor sektora za opće, pravne i ekonomske poslove (m/ž)

POSAO
8.11.2017. 8:46:48

Direktor sektora za opće, pravne i ekonomske poslove (m/ž)
(l:burzarada.hzz.hr)
 
DIREKTOR/DIREKTORICA SEKTORA ZA OPĆE, PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE

Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi do: 22.11.2017.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike 
 • excel
 • word
 • internet
Radno iskustvo: 4 godine
Ostale informacije: Vrsta ugovora: ugovor na određeno vrijeme, do 31.12.2021., puno radno vrijeme
Probni rad: nije uvjet
 
Opis poslova
Upravljanje i doprinos poslovima koji podupiru temeljnu djelatnost tvrtke. Direktor poslovanja upravlja radom Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove i to planiranjem, vođenjem, praćenjem i koordiniranjem poslova i zadataka u nadležnosti te ustrojstvene jedinice. Organizira i brine o učinkovitosti procesa obavljanja poslova, osobito što se tiče uredskog, financijskog i pravnog poslovanja, kadrovskih poslova te razvoja komercijalnih djelatnosti društva. Detaljan opis poslova kao i opis poslova Sektora dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

uvjeti
 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja ekonomije ili prava,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • poznavanje metodologije strateškog planiranja,
 • poznavanje regulatornog okvira relevantnog za poslove ustrojstvene jedinice,
 • poznavanje rada na računalu,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil

Tražimo osobu koja ima razvijene upravljačke vještine i iskustva u planiranju, vođenju i koordiniranju poslova, odnosno koja ima iskustva u organizaciji poslovanja, u uspostavljanju, provođenu i praćenju unutarnjih organizacijskih procesa i/ili upravljanju sličnim tvrtkama ili ustanovama. Od osobe koja želi raditi kao direktor poslovanja naše tvrtke očekujemo inovativnost i preciznost, kao i visok stupanj samostalnosti u radu i donošenju odluka o složenim stručnim pitanjima te sposobnost rješavanja problema i postizanja ciljeva i rezultata. Budući da rad na projektu EPK zahtijeva stalnu komunikaciju i suradnju s ostalim članovima našeg tima i s našim partnerima, iznimno nam je važno da osoba koja radi na ovom mjestu pokazuje sklonost timskom radu i fleksibilnost, otvorenost, komunikativnost, te kooperativnost u komunikaciji sa zaposlenicima i partnerima Društva. Našem je timu potrebna osoba koja se može lako prilagoditi različitim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju, snaći se u u novim situacijama i koja je spremna na kontinuirano učenje.
 
Prednost će imati kandidati koji
 
 • imaju iskustva u financijskom planiranju i/ili,
 • imaju iskustvo rada u kulturi i/ili,
 • imaju iskustvo u planiranju nabave i provođenju postupaka javne nabave i/ili,
 • imaju sposobnost tehničke i kompleksne informacije objasniti na razumljiv način
tvrtka nudi
 • izazovan i dinamičan posao u timu u kojem se cijene izvrsnost, znanje, Inicijativnost i snalažljivost,
 • priliku za osobni i profesionalni razvoj,
 • stabilna i stimulativna primanja,
 • ugodno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca,
 • sudjelovanje u razvoju inovativnih poslovnih ideja i međunarodnih projekata,
 • fleksibilno radno vrijeme.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 4 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično),
 3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine, koji sadrži vrstu poslova  koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično), a koje je evidentirano u dokazu o ukupnom radnom stažu.
 4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
 5. ukoliko je kandidat strani državljanin, dokaz o aktivnom znanju hrvatskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
 6. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 7. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 8. motivacijsko pismo (do 6000 znakova).
 
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.
 
Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdan od ovlaštenog sudskog tumača.
 
Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove–ne otvarati", isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o. Uljarska 1,  HR-51000 Rijeka.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 22. 11.2017.godine.
 
Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.
 
Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
 
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.


Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor smatrat će se da je odustao od natječaja.
 
Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
Prilog uz natječaj:
 
 1. detaljan opis poslova za radno mjesto Direktor Sektora za opće. pravne i kadrovske poslove,
 2. opis poslova Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.
 
Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu

Poslodavac: RIJEKA 2020 d. o o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete)Korisnik je pronašao najbolju ponuduKomentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

eKvarner.info koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se