Administrativni tajnik (m/ž)

POSAO
6.10.2017. 8:50:03

Administrativni tajnik (m/ž)
(l:burzarada.hzz.hr)
 
ADMINISTRATIVNI TAJNIK/ADMINISTRATIVNA TAJNICA

Mjesto rada: CRIKVENICA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi do: 12.10.2017.

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 20. Statuta Muzeja Grada Crikvenice  (KLASA: 612-05/16-01/3; URBROJ: 2107/01 -20/01-16-4) od 5. travnja 2016. i članka 18. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Grada Crikvenice (Klasa: 612-05/17-01/3; Urbroj: 2107/01-20/01-17-3 od 10. rujna 2017. godine) ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za radno mjesto ADMINISTRATIVNI TAJNIK – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od dvanaest (12) mjeseci u Muzeju Grada Crikvenice
 
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
-     završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani  preddiplomski  i  diplomski  sveučilišni  studij  ili
specijalistički diplomski stručni ekonomskog usmjerenja ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu  Zakona  o  znanstvenoj  djelatnosti  i  visokom  obrazovanju  (NN  123/03,  198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13 i 139/13), 
-      poznavanje najmanje jednog stranog jezika
-      poznavanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta.
 
Specifični uvjeti rada: timski rad
 
Uz prijavu kandidati trebaju obavezno priložiti:
• životopis u Europass formatu
• preslika osobne iskaznice
• preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
• preslika dokaza o poznavanju rada na računalu
• preslika dokaza o poznavanju jednog stranog jezika
• dokaz o radnom iskustvu i stažu (elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
 
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. Muzej Grada Crikvenice može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice iste. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
U prijavi na javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Muzej Grada Crikvenice, Preradovićeva 1, 51260 Crikvenica, s naznakom „Javni natječaj za administrativnog tajnika".
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Ovaj Javni natječaj objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Muzeja Grada Crikvenice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Poslodavac: MUZEJ GRADA CRIKVENICE
Korisnik je pronašao najbolju ponuduKomentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

eKvarner.info koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se