17.5.2017. 9:24:13   

Galenski pripravci, kemikalije i pribor

NARUČITELJ:
 
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

19.06.2017.

Bazne anorganske i organske kemikalije 

Više o natječaju doznajte na službenim stranicama Narodne novine.
 
 
 

www.ekvarner.info