Usluge popravka i održavanja kompresora

Usluge popravka i održavanja kompresora

Usluge čišćenja

Čišćenje autobusa

Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi

Materijal za higijenske potrebe i njegu (uključivo antiseptici i dezificijensi)

Razni lijekovi

Lijekovi uvršteni na Liste HZZO koji imaju generičke paralele – lijek sevofluran

Rezervni dijelovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile

Rezervni dijelovi za specijalna komunalna vozila MAN

Sprave za prijelome, vijci i pločice

Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatološku kirurgiju

Razni prehrambeni proizvodi

NABAVA ROBE-PREHRAMBENI PROIZVODI PO GRUPAMA PREDMETA NABAVE ZA POTREBE DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA Nabava je podijeljena u 4 grupe. 1-KOLAČI, 2-POVRĆE, 3-ZAMRZNUTO POVRĆE, 4-PRERAĐENO POVRĆE

Osobni automobili

Otvoreni postupak javne nabave motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Medicinska oprema

Ostala oprema (medicinska i nemedicinska) za barokomoru – medicinska oprema

Završni građevinski radovi

Sanacija unutrašnjosti sportske dvorane Osnovne škole Srdoči

Materijal za vodoinstalacije

Tehnička roba za održavanje vodoinstalacija

Medicinska oprema

Ostala oprema (medicinska i nemedicinska) za barokomoru – medicinska oprema

Brave

Stolarska tehnička roba

Cijevi

Strojobravarska tehnička roba

Razni specijalizirani građevinski radovi

GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI NA IZGRADNJI TS 110 10(20) kV ZAMET I PRILAGODBA POSTOJEĆIH PLATOA SKLADIŠTA IZAZVANA GRADNJOM TS

Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju

Rekonstrukcija transportnog vodovoda VS Lizer - VS Krk

Sanacijski radovi

NABAVA JAVNIH RADOVA-UREĐENJE II. KATA U OBJEKTU B DOMA ZA STARIJE OSOBE KANTRIDA RIJEKA

Reagensi i kontrastna sredstva

Nabava kontrastnih sredstava za radiološke uređaje

Laboratorijski reagensi

Reagensi, testovi i potrošni materijal za laboratorijsku dijagnostiku

Usluge popravka i održavanja medicinske opreme

Usluga popravka i održavanja po pozivu medicinskih aparata za radiologiju, onkologiju i nuklearnu medicinu

Propan i butan

Nabava robe – ukapljeni naftni plin propan-butan smjesa (UNP PB)

Usluge nadzora gradilišta

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na iskopu i zaštiti građevinske jame u zoni zahvata izgradnje novih objekata KBC Rijeka na lokalitetu Sušak
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!